Megarden Planteskole i Heim kommune, eies og drives av Skogselskapet i Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon:
Megarden Planteskole
Landvegen 143
6680 Halsanaustan
Tlf: 91141531

Tore Dønheim
E-post: mogr@skogselskapet.no