Skogselskapet i Møre og Romsdal

Skogselskapet i Møre og Romsdal er en ideell medlemsorganisasjon, som ble stiftet i 1894. Vi har ca. 450 medlemmer, og vi er tilsluttet Det norske Skogselskap. Vårt formål er å fremme forståelse av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk.

Skogselskapet er leverandør av skogplanter til regionens skoeigarar, og har drive Megarden Planteskule i mange år. Se prisliste her.
Kontaktperson: Tore Dønheim, tlf.: 91141531, e-post: mogr@skogselskapet.no
Adresse: Megarden Planteskole, Landvegen 143, 6680 Halsanaustan

Vi ønsker også at born og unge skal bli betre kjent med naturen.
Saman med skogbrukets kurssenter, byr vi difor grunnskolane fagleg bistand i uteskule, og vårt program «lære med skogen» er landets fremste i sitt slag.

Styret i Skogselskapet i Møre og Romsdal:
Leder: Anders Røkkum
Nestleder: 
Olav Saure
Styremedlem: 
Terje Kolstad
Styremedlem: 
Sigrid Lamvik
Styremedlem: 
Rita Brokstad