Mørk og kald start på årsmøte!

Årsmøtet for Skogselskapet i Buskerud og Telemark for 2020 ble gjennomført 21.09.2021 på Skogskolen i Saggrenda.

Det hele startet mørkt og kaldt 342 meter under bakken i Kongens gruve, som er en del av sølvgruvene i Kongsberg. I gruven fikk deltagerne kunnskap om gruvedrifta, med fokus på bruken av trevirke. En entusiastisk og kunnskapsrik guide fortalte blant annet om fyrsettingsmetoden som ble brukt til å bryte seg innover i fjellet.

 

 

Inne i Kongens gruve

 

Trygt transportert ut i dagslys av gruvevognene ble selve årsmøtet avholdt i varmere omgivelser, i kantina til skogskolen.

Styreleder Anders Hals tok oss gjennom året som har gått og ledet oss igjennom en tradisjonell  saksliste.
Årsmøtet var godt fornøyd med det arbeidet som skogselskapet har gjort det siste året. Arbeid med alt fra skoleskogdager til kursing av bønder med flisfyringsanlegg viser en stor variasjon i både arbeidsoppgaver og målgrupper skogselskapet jobber for og med. Noe av det som imponerte mest, var nytenkningen og gjennomføringen av digitale skoleskogdager for mer en 800 skoler.
Noen utskiftninger i styret sto for tur. Julie Baalerud Sand og Knut Sønju ble takket av, og Eilev Korsbøen ble applaudert inn som nytt styremedlem.

 

Et godt oppmøte viste at gleden var stor over å møte likesinnede «treskaller», nå som Covid 19 har begynt å slippe taket. Etter en hyggelig kveld med god mat og gode samtaler, ble årsmøtet for 2020 avsluttet.

 

Det nye styret og daglig leder. F.v. Karl Henrik S. Berke (DL), Ellef Andreas Korsbøen (nyvalgt styremedlem), Hølje Kristian Jore (styremedlem), Anders Hals (styrets leder), Heidi Hovde Skårnes (styremedlem) og Sverre Siljan (nestleder).

 

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Buskerud og Telemark