Møteplassen Skogselskapet

Skogselskapet har i 2018 tatt i mot flere delegasjoner fra inn- og utland. Felles for de mange har vært ønske om å lære om bynært skogbruk og flerbrukshensyn.

Populære i Kina 
Etter nokså mange år uten kontakt har Skogselskapet i høst hatt besøk av to forskjellige grupper av skogfunksjonærer fra Kina.

Det startet med en gruppe på 6 personer fra Shanghai-provinsens skogadministrasjon 10. oktober, som ble tatt i mot av Trygve Enger i Skogselskapets lokaler. Neste pulje på 6 personer fra Guizhou-provinsens skogadministrasjon ankom 25. oktober og ble tatt i mot av Tore Molteberg.

Det må gå noen rykter om Norge og Skogselskapet i Kina. Begge gruppene hadde på forhånd ytret ønske om å få høre om Skogselskapet og den rollen organisasjonen har hatt i gjenoppbyggingen av skogressursene i Norge gjennom 120 år. Så etter beste evne orienterte vi gruppene om Skogselskapets historiske virksomhet, resultatene av en bevisst skogpolitikk gjennom forrige århundre og Skogselskapets virksomhet og satsingsområder i dag. Sett ut fra et skogproduksjonsperspektiv har den norske skogpolitikken gjennom drøyt 100 år virket. En «restbeholdning» på 250 millioner kubikkmeter ved inngangen til 1900-tallet har gjennom aktiv skogplanting utviklet seg til at vi nærmer oss en milliard kubikkmeter stående volum. Dette holdt til å imponere våre kinesiske gjester, spesielt tatt i betraktning av at vi i samme periode har hatt en årlig avvirkning på +/- 10 millioner kubikkmeter.

Mer besøk fra utlandet
Tidlig i november hadde Skogselskapet gleden av å viser fram glimt av norsk skogbruk og skogskjøtsel for en gruppe på 18 franske snekkerstudenter.

Dette vist seg å være en disiplinert gjeng av unge franskmenn som befant seg i et langvarig utdanningsløp som snekkere. Gruppen hadde ytret ønske om å få se hvordan norsk skog skjøttes og gjerne hvordan man feller trær med motorsag.
Alliert med den alltid imøtekommende Frank Thomassen fra Bymiljøetaten i Oslo kommune gjennomførte vi derfor en befaring til Oslo kommunes skoger i nærheten av Sognsvann, der det er gjennomført skjøtsel av et område som er vernet for friluftsliv.

Kort fortalt består denne skjøtselen i å åpne skogen gjennom et hardt tynningsuttak med hensikt å skape et flersjiktet skogbilde på sikt. På samme sted fikk vi demonstrert motormanuell felling av et tre, til våre franske gjesters fornøyelse.
Vi avrundet befaringen i Maridalen der vi på avstand kunne observere deltakere på kurs i vindfallhogst, et kurs arrangert for kommunens ansatte folk. Det er betryggende å observere at man gjennomfører kurs for å redusere risikoen ved dette farefulle arbeidet, noe som også ble understreket overfor studentene.

 

STUDIEBESØK: Franske snekkerstudenter samlet i Maridalen i Oslo.

 

Buskerud Skogoppsynslag fagtur i Oslomarka

Hvordan drives bynært skogbruk rundt Oslo? Hvilke utfordringer mener Oslo og Omland friluftsråd (OOF)  det er i forholdet mellom skogbruk og publikum rundt Oslo?  Buskerud Skogoppsynslag ble tatt med på omvisning i skogområdene nord for Oslo og høre generalsekretær Tom fremstad og Johan Hval fra OOF fortelle om utfordringer og muligheter tilknyttet skogbruk i et område hvor nær en million mennesker sogner til. Ulike konfliktområder ble presentert samt hvordan Oslo kommune og andre skogeiere har tilpasset seg et stadig flere bruker skogområdene til naturopplevelser, rekreasjon, idrett og ulike former for friluftsliv.

 

Samling på Friluftssenteret og foredrag av generalsekretær Tom Fremstad, OOF

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet