Naturkunnskap i skolen Hedmark

Det er viktig å ha forståelse og kunnskap om naturen og det som naturen hører til. Denne kunnskapen er viktig å dele med unge mennesker, de som morgendagens helter og beslutningstagere. I prosjektet “Naturkunnskap i skolen” skal Skogselskapet i Hedmark sammen med NJFF-Hedmark drive informasjonsarbeid inn mot ungdomsskoler. Det er Åsnes og Våler kommune som har bestilt prosjektet og vil bli benyttet i skoleåret 2018/19. Det er også flere andre kommuner som ser på dette som et spennende prosjekt og ser på mulighetene for å gjennomføre det.

Prosjektets målsetning  

Gi ungdomsskoleelever kunnskap om naturbruk, utmark- og skognæring, skog/klima, vilt- og fiskeforvaltning, høsting- og mattradisjoner og store rovdyr. Undervisningen vil både bli lagt opp som teoretisk undervisning, og også som praktiske øvelser/temadager som gir elevene tverrfaglige kunnskaper innenfor en rekke felt.

Læreplan/læringsmål

Prosjektet er i stor grad tverrfaglig, og det kan knyttes opp mot læreplanmål i flere ulike fag. Blant annet vil prosjektet dekke læreplanmål fra naturfag, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving.

Prosjektet kan også knyttes opp mot læreplanmål i ulike valgfag, og da særlig valgfaget «Natur, miljø og friluftsliv»

Høres prosjektet spennende ut og du kunne tenke deg at din skole skulle hatt dette tilbudet? Ta kontakt med oss også finner vi ut av det.