Norges største skoleskogdag

Skoleskogdager på Sognsvann i Oslo med over 2 000 deltakere – lærerikt både for elever og lærere

For 18. gang (!) gjennomførte Skogselskapet skoleskogdager på Sognsvann for 5. årstrinn i Osloskolen.  Arrangementet er et samarbeid mellom Skogselskapet, Oslo kommune, Bymiljøetaten, og Landbruks- og matdepartementet.

I flott sensommervær deltok mer enn 2 000 elever og lærere fra Osloskolene på ulike aktiviteter knyttet til bruk og forvaltning av skog. På programmet var en løype med fire poster som tok for seg skogsdrift, fisk, hvilke produkter vi får fra trær og stell av skogen, Videre var det alltid like populære plankehyttebygging, balanseløype, saging og ikke minst spikking og dekorering av egenproduserte trefigurer. Elever og lærere hadde med seg mat som ble grillet på bålpanner og det ble delt ut Markavann og Skogskaffe

Arrangørene kunne etter arrangementet, med ett smil om munnen,  melde av også flere lærere hadde godt læringsutbytte av skoleskogdagene. Fotosyntesen med co2-fangst, karbonlagring og produksjon av oksygen er av mange lærere ukjent. Mange hadde også godt utbytte av å høre om hvilke produkter vi får fra trær.

Arrangementet er gratis for alle skolene og Skogelskapet oppfordrer alle Osloskoler om å delta på denne begívenhetsrike dagen.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet