Ny podcast om skog- og trenæringen

Woodcast – ny podcast om skog- og trenæringa

Hør første episode om «Klynger». Om Innovasjon Norges verktøy for det grønne skiftet – og om det virker. Og hva som skal til for å få en klynge til å fungere godt.

Woodcast er produsert av Norsk Skogbruk for WoodWorks! og Norsk Treteknisk Institutt. Her får du høre historier fra skog- og trenæringa som bidrar inn i det grønne skiftet, – med ny verdiskaping og arbeidsplasser. Og samtidig sørger for positivt bidrag til klimaregnskapet.

Første episode er ute nå og handler om: Hva er en klynge?
Innovasjon Norges klyngeprogram har mål om økt innovasjon og verdiskapning, og helst arbeidsplasser. 44 klynger i ulike bransjer deltar.  Blant dem, to skogklynger.  Men hva er en klynge? Hva får den virke som den skal?  Og er de gode verktøy i omstillinga vi står overfor? Det undersøker vi i denne podcasten, – med eksempler fra skogklyngen WoodWorks!

Velkommen som lytter av Woodcast!

Andre nyheter fra Skogselskapet