Nye Kvatningen er åpnet

Ny driftsbygning og nytt utstyr blir nå tatt i bruk på Kvatningen. Oljefyringa i drivhus er en saga blott, og energibruken konverteres til elektrisitet.  Deler av energibehovet skal dekkes  bl.a. av Nord-Trøndelags hittil største solcelleanlegg på våre tak.

Den offisielle åpninga ble foretatt av Overhallas ordfører  Per Olav Tyldum.  Han fikk æren av å pakke de 50 første plantene på nyanlegget.

Til åpninga møttes alle som deltok  i planlegging, finansiering  og gjennomføring av arbeidet. Sist men ikke minst møtte også våre viktigste kunder og samarbeidsparter;  forvaltning, de som sørger for frø, og de som sørger for at skogplantene blir spredd ut på alle hogstfelt i Trøndelag.  Det ble taler, blomster og gaver.

Thomas Brøndbo sørget for det kulturelle med hits fra Namdalen.

Slik ble resultatet. Et nytt trebygg med solceller på både nye og gamle tak, og et av Trøndelags viktigste anlegg for utvikling av biomasseproduksjon og bioøkonomi.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag