Opplysningskontoret for Skog 

Skogselskapets viktigste oppgave er å spre faktabasert kunnskap om skog og synliggjøre skogens mangesidige betydning. Dette gjøres gjennom ulike kanaler, analogt og digitalt, aktivt og passivt. Mange kontakter også  Skogselskapet med spørsmål som relaterer seg til skog.

For at Skogselskapet til enhver tid skal være i stand til å gi så korrekte og utfyllende svar og informasjon som mulig er organisasjonen avhengig av pålitelige informasjonskilder og oversikt over hvem som kan hva om skog, treindustri, forvaltning, forskning, drift, sertifiseringer ,vern, biologisk mangfold, friluftsliv med mer. En viktig verktøy for dette er «Nøkkelen til skogbruket og skogindustrien». Dette er en bok Skogselskapet har utviklet, oppdatert og gitt ut i svært mange år. Boken, som  består av ca 1 200 virksomheter/organisasjoner og over 1 400 navn gis ut både i papirform og som digital versjon.

I 2018 har registeret i Nøkkelen blitt ytterligere forbedret og alle oppføringer er klarert med hensyn til personvernforordningen GDPR. Skogselskapets opplysningstjeneste «Opplysningskontoret for Skog» vil i tiden fremover utvides med ytterligere tjenester og registre, herunder maskin- og utstyrsleverandører.Opplysningskontoret for Skog

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet