Skogselskapet i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus er en ideell organisasjon med formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og å arbeide for et aktivt og godt skogbruk.

Vi arbeider med å spre kunnskap og engasjement om skog, skogbruk og bruken av tre – til skogeiere, barn og ungdom og allmennheten for øvrig. Vårt mål er at befolkningen i Oslo og Akershus skal sette pris på skog og se nytten av at den blir brukt til mange formål.

Skogselskapet i Oslo og Akershus har kontorer sammen med Det norske Skogselskap ved Slottsparken i Oslo sentrum.

Styret i Skogselskapet i Oslo og Akershus:
Leder: Øystein Løvli, Nannestad
Nestleder: 
Eivind Engh, Eidsvoll
Styremedlem: 
Paul Næverlid, Nesodden
Styremedlem: 
Anne Strøm Prestvik, Nittedal
Styremedlem: 
Eli Tangen Eggum, Ullensaker

Hjem fra skolen og ut i skogen
– bli med på en konkurranse 

Skogen er et fristed fra skole, jobb og skjerm – med frisk luft og god plass til lek og utforsking. Ta med deg en venn eller et familiemedlem ut, og bli med på en uhøytidelig konkurranse!