Overhalla barne- og ungdomskole går i dybden på skogplanting

Samarbeidet mellom Skogselskapet og skolen er et ledd i det nasjonale opplæringsprogrammet Lektor2-ordningen.

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen stimulere elevenes interesse for realfag, øke rekrutteringa til realfag, øke læringsutbyttet, og øke læreres kompetanse til samarbeid med næringslivet.

Overhalla barne – og ungdomskole tok initiativ, og henvendte seg til Skogplanter Midt-Norge.

Her fikk de følgende oppdrag:

«Skogplanter Midt-Norge AS opplever for tida stor pågang fra kunder som ønsker anbud på foryngelse av skog. I den forbindelse håper vi at 8. trinn kan være villige til å ta på seg ansvaret med å beregne et foreliggende anbud fra skogeier Hilde Tødås i Overhalla.»

Elevene har hatt skogdag med vår skogkonsulent Trond Sagmo. Her fikk de  en innføring om detaljene i skogplantearbeidet. Elevene måler og beregner, og må sette seg inn i treslag, plantetype, bonitet, areal, treantall, kostnader og tilskuddordninger.  30. mai skal det foreligge et anbud for tiltaket. Detaljer skal på plass , og vi venter spent på resultatet.

Bildene er tatt av Namdalsavisa, og de har en flott artikkel i avisa om tiltaket.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag