Pirk!

Pirk, klipp, snitt, surr og voks… pirk, klipp, snitt, surr og voks…!

11 lange dager med poding av 1800 gran- og furukloner ble gjennomført i april/mai. Klonene skal senere ut i forskjellige klonarkiv og frøplantasjer. En god del blir igjen på foredlingssenteret som klonarkiv i storpotter for framtidig blomsterindusering og kryssningsarbeid.  Eksotiske innslag var det også. 2 kloner av gran fra Kautokeino ble ivaretatt fra et eldre klonarkiv Øygardslia i Rogaland. Podekvistene fra disse klonene ble innhentet allerede i 1965.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag