Produktivt samarbeid om frø og genetikk

Skogselskapet i Trøndelag og Skogfrøverket har i lang tid hatt samarbeid, og det har vært spesielt nært og omfattende de siste årene.

Tekst: Rannveig J. Kristiansen Foto: Skogselskapet i Trøndelag

I mange sammenhenger utøver Skogselskapet det praktiske arbeidet i felt etter bestilling fra Skogfrøverkets folk, og svært ofte er vi sammen om å utføre oppgaver. Vi har derfor både et faglig og sosialt samarbeid.

Evighetsarbeid som setter spor

Foredlingsarbeid av skogstrær er i prinsippet et arbeid i og for evigheten. Det er egentlig et privilegium å arbeide med noe som setter spor, og har nytte langt utover en selv her og nå. Mye foregår ute og til alle årstider.

Arbeidsoppgavene vi utfører er i grunnen ganske enkle, men mang­foldige. Kongler, blomstring og frø­setting, pollen, pollinering, klipping, podekvist, poding, stiklinger, klatring, sikring, høydemåling, diametermåling, stikking, planting, bambuspinner, forsøks­planter, såing, sortering, pakking, merking, rydding, knopp­registrering, registrering av skader, hullpipe, spade, saks, stige, podekniv, ryddesag, motorsag, datamaskin, kart, orientering og telling. Vi har etter hvert blitt ganske gode på det meste.

Foredlingssenteret på Kvatninga

Et av Skogfrøverkets tre foredlings­sentre er lagt til vår eiendom Kvatningen i Overhalla. Det vil si at Skogfrøverket disponerer til tider deler av veksthus til blomsterindusering, stiklingproduksjon, podinger, grunn­stammer og forsøksplanter. I tillegg benyttes uteareal til klonarkiv i potter, stiklingshekker og mindre forsøk. Vårt selskap Skogplanter Midt-Norge AS er aktivt inne i produksjons­fasen, og bidrar til at ulike forsøks­planter, stiklinger, grunnstammer og podinger blir av best mulig kvalitet.

Skogselskapet i Trøndelag stiller også andre areal til disposisjon for feltforsøk og klonarkiv.

Samarbeidet med Skogfrøverket er meningsfylt.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag