Program og link til Skog & Tre 2021

Skog & Tre konferansen 2021
– digital i år også.

Tid: onsdag 26. mai
Kl.: 12.00-14.00
Strømmes live: Facebook og skogogtre.no

TEMA: Valgår 2021 – Skogpolitikk på dagsordenen
Arrangementet er gratis og strømmes fra Sentralen i Oslo.
Høsten 2021 er det stortingsvalg og vi setter skogpolitikk på dagsordenen! Hvordan bruker vi skogen vår på best måte
for klima og økt verdiskaping? Hvilke muligheter ligger i den norske skogen, og hvordan får vi utløst dem? Følg med for
spennende fagforedrag og hør hva politikerne våre mener om dette.

Skog & Tre arrangeres av: Norges Skogeierforbund og Det norske Skogselskap.

Andre nyheter fra Skogselskapet