Quiz under FNs internasjonale skogdag

/
Velkommen til årets quiz på FNs Internasjonale Skogdag sundag 12.mars!
Lukke til, og kom innom oss etterpå for å få ein velfortent premie
Start Quiz
Trær kan ha blader eller nåler, hvilket av svaralternativene inneholder kun nåletreslag?
Question Image
2. Trær drikker vann, akkurat som deg og meg, men hvordan drikker treet?
Et lite tre som skal vokse seg stort, må «spise» masse karbondioksid for å bli stort. Når treet har blitt for gammelt, så vil det i mange tilfeller begynne å råtne hen. Hva skjer med karbondioksidet som treet «spiste» på veien til å bli stor når det råtner i skogen?
Verdens skoger kan deles inn i tre hovedtyper etter klima og treslag. A. Tropisk regnskog B. Tempererte skogen C. Boreale skogen
Fleip eller fakta? Den boreale skogen er klodens største sammenhengende skogområde og dermed Jordas største karbonlager i skog. Skogen består i hovedsak av bartrær med innslag av lauvtrær
Gammel skog, grove trær og død ved er viktig for det biologiske mangfold
Fleip eller fakta? I Norge blir det mindre gammel skog, færre grove trær og mindre død ved for hvert år som går
Fotosyntesen er en prosess som får planter og trær til å vokse, og foregår inne i de grønne delene av planten. Hva trenger planten for å vokse og drive fotosyntese?
I ein tømmerstokk er det cellulose (fiber), sukker (bioetanol), lignin og vanillin (bindemiddel/lim), kva produkt kan cellulose brukast til?
For 60 og 70 år sidan blei det planta ganske mange trer i Noreg, det blei planta så mykje at skulane måtte også hjelpe til med plantinga. Kor mange grantrer blei planta kvart år?
Question Image
I dag slepp skulelevane å plante skogen i Noreg, men kor mange trer blir planta i året i dag?
Question Image
Fyll inn e-posten for å starte quizen
E-post adresse
Sjekk svara
Gå gjennom svara
Lær meir om skogen på www.skogselskapet.no