Rekruttering til skog- og trenæringa i Trøndelag

Prosjektet TILVEKST skal bidra til økt rekruttering og relevant kompetanse til hele verdikjeden skog og tre i Trøndelag. Det eies formelt av Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt-Norge AS, og er videre godt forankret i næringsklyngen Arena Skog (WOODWORKS! Cluster fom. 2020). Arbeidet startet opp tidlig i 2019 og skal gå over tre år.

Rekrutteringsskogdag!

Rekruttering til relevant yrkesfaglig og høyere utdanning er det viktigste innsatsområdet i prosjektet. Utover dette legges det vekt på generell informasjonsvirksomhet samt utvikling av rekrutteringstiltak med varighet utover prosjektperioden.

Rekrutteringsskogdag er et eksempel på aktivitet som har grunnlag for å bli et varig tiltak eller arrangement. Tidligere i høst inviterte prosjektet i samarbeid med Allskog SA og skogeierlagene i Selbu og Tydal til en skogdag på eiendommen til Thomas Angels Stiftelser i Selbu. Over femti elever fra ungdoms- og naturbruksskoler i distriktet deltok sammen med et tjuetalls skogeiere fra distriktet. Alle fikk et godt innblikk i flere ulike tema; hogst og drift, planting, ungskogpleie, en lærlings og skogbruksleders hverdag, miljøkrav i skogbruket, bruk av drone i moderne skogbruk og selvsagt behovet for kompetanse og rekruttering til næringa. Tid ble det også til omvisning og informasjon ved Kjeldstad Trelast AS avd. Selbu. Mao. en innholdsrik og lærerik dag, som forhåpentlig gir inspirasjon til videre karriere innen skog- og trenæringa!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag