Rekrutteringsskogdager som tradisjon?

[av_image src=’https://skogselskapet.no/wp-content/uploads/2020/11/BIODRONE-ved-Atilla-Haugen.-Foto.-Ronja-Wilmannsoien-Allskog_sak-1130×430.jpg’ attachment=’8773′ attachment_size=’featured’ copyright=» caption=» styling=» align=’center’ font_size=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=» appearance=» link=» target=» title_attr=» alt_attr=» lazy_loading=’disabled’ id=» custom_class=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-khqh3fmb’ admin_preview_bg=»][/av_image]

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» av-desktop-hide=» av-medium-hide=» av-small-hide=» av-mini-hide=» id=» custom_class=» av_uid=’av-2dsbl0′]

Det blir fort det med to år på rad, gode erfaringer og tilbakemeldinger. Via Prosjekt Tilvekst gikk Skogselskapet i Trøndelag og WoodWorks i samarbeid med Allskog og lokalt skogeierlag om arrangementet.

Til Rogstadmarka ved Støren kom 100 elever og lærere fra 10.klasse ved Rennebu, Støren, Selbu og Tydal ungdomsskoler samt naturbruksklasser fra både Øya og Skjetlein vgs. Her fikk de demonstrert bruken av drone til ulike skjøtselstiltak i skogbruket, hvordan en planlegger en skogsdrift med riktige miljøhensyn og hvorfor vi utførere ungskogpleie samt hvilken effekt det har. Videre ble de selvsagt fôret opp med pølser, wienerbrød, kaffe, saft og en masse informasjon om hva skog og tre har å by på. Her fikk ungdommen en masse inntrykk som bør kunne motivere til å tenke videre utdanning og karriere innen skog- og trebruk.

Fornøyde elever

– Det er kjempebra at dager som dette arrangeres, sier elevene Ola Hatvik Løkslett, Lena Marie Storslett Hansen og Runar Slettun Hovin. De går alle i 10. klasse på Rennebu barne- og ungdomsskole. Her har vi blant annet lært om hvordan man kan gå frem med drone for å se hvor man kan hogge. For eksempel må man ta hensyn til steder for hekking. Vi har også lært om ting som tynning av skog og ungskogpleie, forteller elevene. Vi får flere et innblikk i skogbruket og det er veldig interessant, sier de tre elevene til journalisten fra Trønderbladet.

Næringa ser viktigheten av rekrutteringsarbeidet

– Vi ønsker nemlig å sette lys på viktigheten av rekruttering i skogbruket. Vi i Allskog og rekrutteringsprosjektet «Prosjekt Tilvekst» ser at vi om 10 år har behov for 100 lærlinger innen skogfaget til å ta ut skogen for å møte behovet i Norge. Det er et generasjonsskifte på gang, og vi trenger flere kloke hoder som tenker på skog. Det er ingeniører, biologer, fagarbeidere og programmerere. Derfor må vi fange interessen tidlig og vise oss frem, med rekrutteringsskogdager som dette. Vi vil synliggjøre mulighetene innen næringa og vise frem bredden, sier skogbruksleder Ronja Willmannsøien og seniorrådgiver Audun Otterstad i Allskog.

– Alle ledd av verdikjeden henger sterkt sammen. Vi må derfor ha fokus på å styrke kompetansen og bidra til å sikre tilstrekkelig rekruttering i hele næringen. Det er mangel på arbeidskraft både innen forvaltningsområdet og industrien. Underskuddet på arbeidskraft vil bli større om vi ikke gjør tiltak. Prosjekt Tilvekst skal bidra til å etablere gode nettverk og sette rekruttering på dagsorden. Elevene som deltar på denne type arrangement har gjennom sine valg allerede vist at de har en interesse for næringen og fagområdet. Vår oppgave blir dermed å skape en motivasjon for å gå videre med en utdanning og karrierevei som skog- og trenæringen har behov for, sier prosjektleder Asgeir Murvold i Skogselskapet/WoodWorks.

– Det beste med slike dager er å få vist frem teknologi og kunnskap i praksis, ikke bare snakket om det. Og det beste med å jobbe i skognæringen er å praktisere ute i naturen, det er en enighet om det på tvers av alle yrkesgruppene som jobber hos oss, avslutter Otterstad.
[/av_textblock]

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag