Salgsbetingelser i nettbutikken til Det norske Skogselskap

Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellomopplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene
Selger er Det norske Skogselskap, Wergelandsveien 23B, info@skogselskapet.no, Tlf: 23 36 58 50, org nr. 839627262, og betegnes i det som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen kommer frem av fakturaen og er på maksimalt 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Reklamasjon
Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan kjøper etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når kjøper får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes selger muntlig eller skriftlig. Selger anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes selger skriftlig. Selger vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til selger for inspeksjon eller feilretting.

Angrerett
Som forbruker har kjøper spesielle rettigheter, kjøper har 14 dagers angrerett. Men den kan begrenses. Er varen laget spesielt for kjøper må kjøper dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer, fordi produksjonen er igangsatt før angreretten går ut.

Retur
Kjøper kan selvfølgelig returnere varer til selger og sørge for frakt av disse selv. Husk å legge ved et dokument med navn på kjøper og hva kjøper ønsker skal skje med varen (krediteres/byttes).

Retur sendes til:
Det norsk Skogselskapet
Wergelandsveien 23b
0167 Oslo

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.