Det norske Skogselskap er en ideell organisasjon som ble stiftet i 1898 og har 8 000 medlemmer fordelt på 16 lokale skogselskap over hele landet. Vi jobber aktivt med å øke kunnskapen om skog og bærekraftig skogbruk. Vi ønsker at både barn og voksne skal få oppleve og forstå hvor verdifull skogen er.

Organisasjonen er for alle som er glad i skogen – enten interessen er skogbruk, friluftsliv eller naturvern.

Vi jobber for:

  • å øke kunnskapen om skogen og skogbruk
  • å fremme betydningen skog og natur har for samfunnet
  • skogens rolle som en arena for friluftsliv og folkehelse
  • skogens betydning for klima og biologisk mangfold
  • at skogen skal forvaltes som en viktig fornybar ressurs

Skogselskapet har gått fra å være pådriver for gjenreising av skogen til å jobbe for en ny, mer virkningsfull, moderne og jordnær klimapolitikk. Vi har stått bak viktige etableringer, som landets planteskoler og Skogbrukets Kursinstitutt, og HM Kong Harald er Det norske Skogselskaps høye beskytter.

I dag er det tre ganger så mye skog i Norge enn det var for 100 år siden. Vi har et bevisst forhold til skogen vår, og Norge driver i dag et av verdens mest bærekraftige skogbruk.

Vår jobb i dag er fortsatt å informere folk om hvor viktig skogen er for samfunn og bærekraft. Hvert år arrangerer vi blant annet skoleskogdager for over 10 000 barn i grunnskolen og hundretalls faglige samlinger for voksne.

Skogselskapet er opptatt av å gi den oppvoksende generasjon engasjement for skogen – som naturopplevelse og ressurs, slik at de kan forvalte våre ressurser på en god måte, også i fremtiden. Det mener vi er bærekraftig.

Det du er glad i, det tar du vare på – god tur i skogen!