Skogdag! Lukkede hogster – gamle hogstformer i ei ny tid!

Skogselskapet i Trøndelag inviterer til skogdag med det aktuelle temaet lukket hogst. Interssen for denne hogstformen er økende og skogbruket børster nå støvet av gammel kunnskap som skal tilpasses det moderne skogbruket. Dette danner grunnlaget for en interssant og skogfaglig samling.

Arena for dagen er skogen på Eggen Gård i Snåsa. Her anla skogforsker Bøhmer et forsøk for snart 100 år siden. En del av denne skogen er bevart og danner base for dagen. Hit kommer fagfolk og fremlegger interessante resultater, også fra fjellskoghogst. Hvordan tilpasser det modene skogbruket seg disse gamle hogstformene? Det får du svar på når forskere og dyktige fagansvarlige legger opp til både informasjon og diskusjon.

Velkommen!

Program finner du her: Program skogdag Snåsa 15. juni_ lukkede hogster

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag