Skogdag med Skogkurs ble testet ut i Bjerkreim

En ny type skogdag  myntet på skogeiere langs kysten ble arangert for første gang i Bjerkreim i helgen. Her ble det fokus på typiske problemstillinger som skogeiere langs kysten møter  på, og mye interesse rundt økonomi.

Eikeskogen i Bjerkreim viste seg fram i sin fineste stas på lørdag da en gjeng med elver fra Vinterlandbruksskulen Jæren troppet opp på en ny type skogdag. På denne skogdagen var det fokus på økonomi og typiske «feller» som uerfarne skogeiere kan falle i.

– Vi har vært og sett på plantefelt, ungskog og skog som ikke var helt hogstmoden ennå, fortalte deltakerne under lunsjen. De hadde flere spørsmål mellom pølsegrilling og kaffidrikking, særlig om skogfond og om økonomien i hogst. Instruktør Per Helle, og skogfagslærer Hans-Petter Tønnesen svarte og forklarte. Tønnesen og Helle har observert at skogeiere ofte er feilinformert når det gjelder skog, og at det i verste fall kan føre til  – Det viktigste budskapet vi har til deltakerne er at de bør kjenne verdien i skogen sin og de økonomiske ordningene, slik at de kan ta gode beslutninger.

Drøs med kaffikoppen under lunsjen. Instruktør Per Helle i gul jakke.

Per Helle er en av tre intruktører som tilbyr denne skogdagen som en del av en ny satsing fra Kystskogbruket. – Kystskogbruket og Skogkurs utvikler kompetansepakker som er tilpasset Vestlands-skogeieren, forteller Torgunn Sollid som er prosjektleder hos Kystskogbruket, og fortsetter: – Vi addresserer typiske problemstillinger som vi vet at skogeierne her ofte møter på, slik som for tidlig hogst, og manglende planting etter hogst. I tillegg til disse skogdagene som nå er i pilotfasen, vil det bli tilbud om RECO kurs for entreprenører, og kurs i ungskogpleie og barskogplanting i kyststrøk.

I Rogaland blir det minst to slike skogdager til i høst, den første blir på Jørpeland for skogeiere fra Ryfylke lørdag 28. oktober. Følg med på facebooksiden vår for mer informasjon.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland