Skogdag på Sandholtan

Avslutningen  på skogbruksplanprosjektet i Melhus ble markert med skogdag sist lørdag. Skogeierfamilier med smått og stort deltok faglig, sosialt og med solid dugnadsånd. 

Skogdagen var et samarbeid mellom skogeierlaga, kommunen og Skogselskapet. Her ble det lagt vekt på både forvaltning av skog og sosialt samvær. Det var spikking av knagger, hesteskokasting, natursti og buskspill på vollen.  Det dukket opp 1 trekkspill, flere trekkspilllere og ei fele. Noen prøvde også fiskelykken i Sandholtvatnet.

Kåre Sunnset fra Hølonda skogeierlag åpnet skogdagen med beskjed om at Melhus var størst på hogst i Sør-Trøndelag  i 2015.  Skogeierne i Melhus hadde også vært det mest skogaktive i andelslaget ALLSKOG samme år.

Ole John Sæther, skogansvarlig i kommunen, presenterte utviklingen av skogen i Melhus ved hjelp av nøye tilmålte stokker. Stående volum har økt fra 2,1 mill kbm til 2,9 mill kbm i perioden 1995 til 2014. Tilveksten har økt fra 66.000 kbm til drøye 92.000 kbm. I samme periode er det hogd ca 600.000 kbm.

Skogselskapet stilte eiendommen Sandholtan til disposisjon for dagen. Skogutvikling og skoghistorie for eiendommen ble derfor presentert – et vidt spenn fra middelalder til fremtidsutsikter.

Skogbefaringa tok for seg skog og skogtiltak på ulike utviklingstrinn.  Instruktør i Aktivt Skogbruk og LENSA-pådriver Morten Lien ledet dette.  Han har tidligere holdt skogbruksplankurs for 125 skogeiere i kommunen. Kurset ble utviklet i samarbeid mellom kommune, instruktør og Skogkurs. Et opplegg som viste seg å være såvidt bra at tilsvarende skal gjennomføres i andre kommuner med nye skogbruksplaner.

Skogsarbeider og skogeier Sturla Estenstad demonstrerte planting. Den yngste garde fikk prøve det i praksis.

Det ble lagt ned solid innsats for å få til denne skogdagen, og skogeierne i Melhus fortjente dette.  Det var mange som bidro, og Gunnhild Gylland fra skogeierlaga koordinerte det hele. Skogselskapets mannskap starta dagen svært tidlig, og satte i gang med helgrilling av rådyr. I tillegg til rådyr, ble det servert pølser og burgere fra grillen og kaffe fra svartkjel med skuffkak. Det ble også et gjensyn med et par mellomtrinnselever fra vårens skoleskogdager. En av disse hadde blitt såpass fenga av skog, at han nå hadde begynt å sette seg inn i skogbruksplanen for familiens eiendom.

Trønderbladet kom også på besøk.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag