Skogdag på Vitengarden

24. april gikk årets skogdag på Jærmusèet Vitengarden av stabelen. Skogselskapet stilte med fellejon, vedkløyving og skogsti med quiz. Skogstien ledet de besøkende gjennom den lille skogen og bort til leirstedet der 4Hogså holdt til og laget mat på bål.

24. april er en sentral dato for friluftsarrangementer på nord Jæren. Denne søndagen var det tre ulike arrangement der vi gjerne skulle deltatt, men med kun to ansatte var vi dessverre nødt til å nedprioritere Vistnestunet på Randaberg. Mens Gerd Inger styrte spikking på Naturlåven ved Stokkavannet reiste undertegnede til Vitengarden ved Nærbø. Sol og tilnærmet vindstille gjorde sitt til at det var rekordbesøk på begge arrangementene.

 

Ved vitengarden ligger det et område med trær, akkurat stort nok til at det er å regne som en skog på det ellers treløse jærlandskapet. Vi ledet de besøkende ned fra muséet med egenprodusert skogsti med spørsmål om aktuelle treslag og dyrearter for området. Nede ved leirplassen foregikk det vedkløyving og presisjonsfelling med fellejon. Trebor og høydemåler var også med, men disse var det ikke tid til å få tatt i bruk. Mens Knut fra Jærmuseet styrte vedkløyvingen med stø hånd hadde undertegnede sin fulle hyre med å blåse opp ballonger og løfte fellejon i posisjon. Det var kø av barn som ville prøve seg fra start til slutt, og på de tre timene arrangementet varte gikk det med 400 ballonger. Neste gang vi skal ha tilsvarende opplegg kommer vi nok til å spandere på oss et litt mer takknemlig merke enn first-price.

 

Vitengarden er et fantastisk flott opplevelsessenter med stort fokus på trebruk, fornybar energi og bærekraftig høsting. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet med Jærmuseet og gleder oss til fortsettelsen av dette!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland