Skogdagar hausten 2021

Til hausten blir det fleire skogdagar rundt om i Vestland fylke. Sogn og Fjordane Skogselskap er i full gang med planlegging av ulike skogdagar/kveldar, og er det interesse i ditt distrikt, så send ein mail til ruben@skogselskapet.no.

Me oppdaterer oversikta fortløpande, og legg også ut skogdagane på Facebook-sida vår.

 

Skogdagane er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland.

 

 

 

Dag Dato Stad Kommune Fagleg innhald Klokkeslett
Måndag 16.aug Indrehus Bruk Bremanger Sagbruk, skogsveg og skogkultur 16.00
Tysdag 17.aug Bjordal Høyanger Stell av lauvskog og uttak av never 17.00
Onsdag 18.aug Stryn
—- Voss Voss Ungskogpleie
Måndag 16.aug Indrehus Bruk Bremanger Sagbruk, skogsveg og skogkultur 16.00
Måndag 23.aug? Sunnhordaland Skogkultur, hogst og verdien av skogen
Tysdag 24.aug? Nordhordaland Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 17.00
Måndag 20.sep Selje Stad Verdien av skog, skogkultur, sitkagran mm. 17.00
Tysdag 21.sep? Eid Stad Verdien av skog, skogkultur, verdien av tre osb. 10.00
Tysdag 21.sep Blakset, ungdomshuset Stryn Skogsbilveg og skogfond 17.00
Onsdag 22.sep? Gloppen Verdien av skog, skogkultur, verdien av tre osb. 10.00
Onsdag 22.sep Flora Kinn Ungskogpleie i furuskog, tømmerprisar 17.00
Torsdag 23.sep Hyllestad Hyllestad Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 10.00