Skogen igjen i sentrum på Arendalsuka

For femte året på rad deltok Det norske Skogselskap aktivt under Arendalsuka,   også i år i et tett og godt samarbeid med AT Skog og Skogselskapet i Agder. Dette i form av felles stand i den politiske gågaten som frontet skogens betydning for det grønne skiftet og viktigheten av en aktiv skogforvaltning.

Tekst/foto: Trygve Enger

Gjennom uken var det som vanlig flere spennende møteplasser i form av frokostmøter og fagseminar om skogens muligheter, herunder med aktiv deltakelse fra skog- og trenæringen.
Arendalsuka ble startet opp i 2012. Den beskrives som årets viktigste møteplass mellom politikk og næringsliv, media og folk flest. Formålet er å skape en møteplass for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig. Alle arrangement i regi av Arendalsuka er åpne for alle og gratis.
Godt over 1000 arrangementer sto på programmet i år. Dette fordelt på debatter, seminarer, foredrag, samtaler, kulturarrangement, appeller, konferanser og workshops.

Årets mest diskuterte tematikk (rangert):
1. Helse
2. Politikk generelt
3. Klima og miljø
4. Næringsliv
5. Digitalisering

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33.

20
SKOGSTAND: Arendalsuka samler mange engasjerte mennesker som gjerne tar en prat om skog og skogbruk.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet