Skogens brannvoktere

Sommeren 2018 var en sommer med sjelden stor skogbrannfare i store deler av landet. Heldigvis ble det færre og hundre branner enn mange fryktet. Dette i stor grad takket god skogbrannberedskap og forebyggende arbeid.

I løpet av 2018 har Skogselskap drevet opplæring og vervet over 9 600  skogbrannvoktere gjennom kampanjen Skogens Brannvoktere. Over store deler av landet har Skogselskapet i løpet av året gjennomført mer enn 70  skoleskogdager, skogdager og andre arrangement hvor denne aktiviteten har vært sentral. Kampanjen retter seg i første rekke mot barn og unge og har som målsetting å øke kunnskap og bevisstgjøring om faren for skogbrann og forebygging.

Bak Skogens Brannvoktere står en samlet skogsektor og en rekke berørte direktorater, etater, departement, fylkesmenn og organisasjoner.  Skogens Brannvoktere koordineres av Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet