Skogens mangesidige betydning – hvordan unngå interessekonflikter?

Det er svært mange brukere av skog og natur i Norge. Bruksområdene er mange og det er dessverre slik at flere interesser stadig kommer i konflikt med hverandre. Det er en generell, sprikende oppfatning om hvordan skogen skal forvaltes og ulike motiv for dette. Skogselskapet har alltid hatt fokus på en tydelig, faktabasert og bærekraftig skogforvaltning og er av den klare oppfatning at de fleste av dagens interessekonflikter kan reduseres og unngås ved å spre og øke kompetanse samt dialog mellom ulike interessegrupper.

Det norske Skogselskap, i samarbeid med flere fylkesskogselskap, har i løpet av 2018 gjennomført flere spørreundersøkelser, samlet resultater og deltatt i prosjekter hvor hensikten har vært å kartlegge ulike interessekonflikter og årsakene til disse. Spørreundersøkelsene har vært gjennomført mot forskjellige målgrupper i flere deler av landet og Skogselskapet har fått inn svært interessante data som benyttes for å utvikle verktøy som kan benyttes i videre arbeid med å unngå fremtidige interessekonflikter. Gjennom de fleste spørreundersøkelsene er det primært forholdet mellom aktivt skogbruk og publikum som er kartlagt, men det er også registret interessekonflikter mellom ulike grupper som ikke omfatter skogbruk. Denne typer konflikt dreier seg ofte om tilrettelegging, syklister, gående, stier, støy, arrangement, visuelle inntrykk og følelser.

Skogselskapet vil i 2019 ferdigstille og publisere resultatene av denne kartleggingen. Videre vil Skogselskapet i samarbeid med representanter fra ulike interessegrupper videreutvikle verktøy og strategier for bedre og mer dialog, forståelse og samarbeid mellom motstridende interessegrupper.

Skogselskapet har videre samlet inn og strukturert lister med folkevalgte politikere over store deler av Norge. Til disse sendes det en til to ganger per måned nyhetsbrev med skogrelaterte saker. Nyhetsbrevene blir lokalt tilpasset med lokale og aktuelle saker til 6 ulike geografiske regioner .

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet