Skogkurs for nye skogeigarar

Onsdag 7.april kl 18.30-21.00 arrangerer Sogn og Fjordane Skogselskap kurs for nye skogeigarar. 

Kurset blir haldt digitalt, over Teams, og vil gå gjennom følgjande tema:

  • Hogst (forventingar av verdiar)
  • Planting (kostnad og framtidige verdiar)
  • Skogkultur
  • Skatt og skogfond
  • Skogsbilveg/traktorveg
  • Tilskotsordningar i skogbruket
  • Frivillig skogvern
  • Skogbruksplan
  • Open spørsmålsrunde/diskusjon

Me har satt eit maks deltakartal på 12 stk, og deltakarar må vere/bli medlem i skogselskapet.

Kursinstruktørar vil vere Arnt Laukeland frå Aktivt skogbruk, Ruben Bøtun frå Skogselskapet og ein av vegplanleggarane i Skogselskapet. Kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune

Ynskjer du å melde deg på, send ein mail til Ruben

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Sogn og Fjordane