Skogkveld for nye skogeiere

Skognettverket i Namdal i samarbeid med Skogselskapet i Trøndelag arrangerer denne høsten to kurskvelder for nye skogeiere fra kommunene Namsos, Namdalseid og Overhalla. Første kveld er avholdt og hele 36 skogeiere deltok!

Fra Hkl 1- Hkl 5

I løpet av to kurskvelder tar vi for oss sentrale tiltak i skogens omløp som bringer frem en robust og ønsket fremtidsskog, og dette på et grunnleggende nivå. De fleste deltakerne er nye og unge skogeiere som nå skal gjøre seg kjent i egen skog. Hovedmålet med dette tiltakert er klart- vi ønsker økt aktivitet i skogen!

Vi startet første kveld med Hkl 5 hogst og Hkl 1 foryngelse. I løpet av 3 timer var vi innom sentrale temaer som hogsttidspunkt, skogfond, tilskuddsordninger, metoder, tap ved for tidlig hogst og mye mer.

Daglig leder i Skogplanter Midt Norge As Jo Magne Tyldum holdt et interessant foredrag om dagens skogplanteproduksjon, hvilke plantetyper som er på markedet og hvor de skal plantes.

Oppfølging den 5. desember

I løpet av kveld 2 tar vi for oss hogstklassene 2, 3 og 4. For å belyse flest mulig tema og muløigheter ar vi invitert med skogansvarlig i kommunen, daglig leder ved Moelven Van Severen i Namsos og representant fra Skog-kurs. Det skulle bety at vi får en svært nyttig og interessant kveld som legger grunnlag for ny skog-begeistring blant de fremmøtte.

For den som ikke har fanget opp tilbudet men ønsker å delta ta kontakt med Rannveig i Skogselskapet på tlf. 47640366 eller Knut Sklett i Namdal Skognettverk på tlf. 95780793.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag