Skogselskapet arrangerte opplevelsesskogdag: Homeless World Cup Oslo 2017

Skogselskapet arrangerte en storstilt internasjonal opplevelses- og aktivitetsskogdag på Sognsvann fredag 1. september for alle deltakere, faddere og frivillige under HWC Oslo 2017. Det ble en stor opplevelse for alle – både deltakere og arrangører, fylt med glede, positivitet og et fantastisk engasjement!

Bakgrunn:

Skogselskapet ble, i forlengelsen av vår store innsats under TV-aksjonen med Regnskogfondet i 2016, forespurt om vi ville være samarbeidspart med Homeless World Cup Oslo 2017 – som er «VM i gatefotball» arrangert av Frelsesarmeen mfl. Oppdraget var å lage en opplevelses- og aktivitetsdag for alle deltakerne på den eneste ”fridagen” under VM-uka.

Basert på forespørselen fra Frelsesarmeen laget vi et opplegg for dem denne dagen lokalisert til Sognsvann. Arrangementet hadde en overordnet ramme på linje med våre tradisjonelle skoleskogdager i det samme området.

Det var egen rundløype i skogen og rundt vannet, skogssti, aktiviteter som kanopadling, plankehyttebygging, balansestokker, kubbespill, bygging av DaVinci-bro og mye annet.

Det ble servert varm lunsj bestående av ulike typer av grillpølser og vegetarburgere til stor begeistring. To store gassgriller og 15 bålpanner gjorde sitt til at alle fikk både mat og varme. I tillegg ble det servert frukt, Markavann og bålkaffe.

 

Homeless World Cup Oslo 2017

Frelsesarmeen var tildelt Homeless World Cup i 2017. De samlet om lag 600 spillere fordelt på 72 herre- og damelag fra ca. 50 nasjoner til en ukelang gatefotballturnering på Rådhusplassen i Oslo, fra 29. august til 5. september. Det var en rekke arrangementer og tilstelninger som satte sitt preg på Oslo by i løpet av perioden. De ønsket også å gi spillerne innblikk i det som gjør Oslo til et flott sted å være, og derfor ble det lagt vekt på å ha aktiviteter i skogen og på fjorden. For mange av spillerne var dette første gang de er på reisefot, for noen var det første gang de er utenfor sin egen by. Besøket til Oslo vil for spillerne være en opplevelse for livet, og både Frelsesarmeen og Skogselskapet sørget for at det er noe de vil huske lenge.

 

Hvorfor støtte Homeless World Cup Oslo 2017?

Ved å være vertsby for Homeless World Cup i 2017 føyer Oslo seg inn en et etter hvert lang liste med arenaer for turneringen. Begivenheten har med seg fokus på internasjonal media, og setter fokus på problematikken rundt bostedsløshet og rusmiddelavhengighet.

Det viktigste er likevel verdien turneringen har for spillerne som deltar. Undersøkelser i regi av Homeless World Cup, i tillegg til egen undersøkelse foretatt av Frelsesarmeen i Norge, viser at deltakelse i gatefotball gir positive fysiske, psykiske og sosiale effekter. 94 % av spillerne i Homeless World Cup sier at turneringen har hatt en positiv innvirkning på deres liv.

For Skogselskapet var dette en unik mulighet til å gjøre noe ekstraordinært for en gruppe mennesker som har ulike utfordringer. Samtidig fikk vi anledning til å vise frem skogens mangesidige betydning og gode egenskaper som arena for helsefremmende aktiviteter, hygge og glede.

Takk til Frelsesarmeen som ga oss denne muligheten til å bidra med noe ekstraordinært! Og takk for innsatsen fra alle de frivillige som stilte opp og gjorde dagen mulig – fra Den Danske Bank, Oslo og Omland Friluftsråd og Skogselskapet!

Om Homeless World Cup

Homeless World Cup er et nettverk av 70 internasjonale partner organisasjoner som bruker fotball til å forbedre livene til bostedsløse over hele verden. Turneringen arrangeres årlig. Siden oppstarten i Graz i 2003 har verdensmesterskapet vært i Gøteborg, Edinburgh, Cape Town, København, Melbourne, Milano, Rio de Janeiro, Paris, Mexico City, Poznan, Santiago, Amsterdam og nå senest Glasgow. I 2017 ble Oslo tildelt Homeless World Cup, med Frelsesarmeen som arrangør.

For å kvalifisere til spill i Homeless World Cup må spillere møte følgende kriterier:

  • Være over 16 år
  • Ikke ha deltatt i en tidligere Homeless World Cup

Spillere må også oppfylle en eller flere av følgende kriterier:

  • Vært bostedsløs i henhold til den nasjonale definisjonen på et eller annet tidspunkt innenfor en et-års periode forut for turneringen
  • Tjene til livets opphold som en selger av en gateavis
  • Være asylsøker uten avklaring av asylsøknaden eller vært asylsøker med positivt svar på søknaden innenfor en et-års periode forut for turneringen.
  • Være i et behandlingsløp for rusmiddelavhengighet og også vært bostedsløs på et eller annet tidspunkt innenfor en to-års periode forut for turneringen.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet