Skogselskapet i Møre og Romsdal inviterer til årsmøte – 31.mai

 

 

Les årsmeldingen for 2022 her:

Årsmelding 2022

Dokumenter utover sakslisten se her:

Forslag til nye vedtekter