Skogselskapet «popper opp»

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» aria_label=» av_uid=»]

[av_image src=’https://skogselskapet.no/wp-content/uploads/2020/10/IMG_8904-1386×630.jpg’ attachment=’8417′ attachment_size=’featured_large’ copyright=» caption=» styling=» align=’center’ font_size=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=» appearance=» lazy_loading=’disabled’ link=» target=» title_attr=» alt_attr=» id=» custom_class=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-kggzt776′ admin_preview_bg=»][/av_image]

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» av_uid=’av-kggzjqeq’ admin_preview_bg=»]

Koronasituasjonen har tvunget oss i Skogselskapet til å tenke nytt og annerledes. Dette gir også muligheter – i form av nye konsepter og måter å bl.a. møte allmennheten og brukere av skog og natur. Bruk av digitale kanaler er et sentralt punkt som det er skrevet flere saker om i Skog & Miljø.

[/av_textblock]

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» av_uid=’av-kggzr2f9′ admin_preview_bg=»]
Tekst og foto: Trygve Enger

Som følge av koronasituasjonen har alle de store, utadrettede aktivitetene og møteplassene som kjent måttet avlyses som følge av smittevernhensyn og føringer fra myndighetene.
Skogselskapet har gjort tilpasninger til dette og gjennomfører dermed et større antall skoleskogdager og andre mindre arrangementer som er innenfor dagens føringer og de begrensningene som eksisterer.

Skogselskapet har de siste årene i stor grad prioritert å møte allmenheten på de store etablerte møteplassene og arenaene fordi det har vært viktig og effektfullt – for å kunne synliggjøre skogens mangesidige betydning. For å kompensere for dette og tilpasse oss dagens smittevernsituasjon har vi derfor utviklet et nytt, fysisk konsept som vi har valgt å kalle Skogselskapets pop-up-arrangement.
Dette går i korte trekk ut på at vi reiser ut Skogselskapet «popper opp» for eksempel til godt etablerte og mye brukte utfartsparkeringer for skog- og turområder og setter opp en stand med engasjert personell og materiell for så å gjennomføre natursti, verving av Skogens Brannvoktere og Skogens Vokter-quiz. Dette er aktiviteter som er populære, de skaper oppmerksomhet, stoppeffekt og engasjerer barn og unge. I tillegg vil vi dermed også komme i dialog med de voksne.

Gjennom dette opplegget får vi god anledning til å snakke med publikum om skogens betydning, kretsløpet og allemannsretten og de pliktene og ansvaret som følger med denne. Når dette gjøres i tilknytning til for eksempel den tradisjonelle søndagsturen er effekten og besøket meget vellykket.
[/av_textblock]

[/av_one_full]

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet