Skogselskapet runder 125 år

I 2148 er Skogselskapet 250 år – hvordan ser skogen vår ut da …?

Et jubileum er en god anledning til å både å se på historien og kaste et blikk framover. Da Skogselskapet ble stiftet var den norske skogen i krise. Høyt uttak av tømmer over lang tid gjorde det helt nødvendig med tiltak. Århundrer med dimensjonshogst hadde skapt en utarmet skog og «den grønne løgn». Gjenplantingen krevde både mot og hardt arbeid, men skogen vår er i dag i bedre stand enn det som noen gang tidligere er registrert.

Krisene vi nå står overfor er av et annet format, med både en natur- og klimakrise. Klima­endringer og naturtap er globale problemer. Skogen er helt sentral i disse spørsmålene. Samtidig ser vi, også her hjemme, at skogen er utsatt. Tørkesommeren i 2018, stormen i 2021, og nå i år ekstremnedbør og flom etter Hans og Lille-Hans, viser både hvor sårbare vi er – og at «den nye normalen» utfordrer det som har vært etablert kunnskap om skogforvaltningen.

EU jobber overordnet med reguleringer og felles mål, gjennom Green Deal og Fit for 55. Gjennom EØS-avtalen er dette noe også norske skogbrukere må forholde seg til. For skog­næringen betyr det blant annet mer miljøkartlegging av skogen og økte krav til dokumentasjon. Samtidig vet vi at nettopp skogbruket er en viktig del av det grønne skiftet.

Jeg har ledet Skogselskapet i 15 år, og synes nå endelig å merke en ny tone i ordskiftet, med en felles forståelse for utfordringene vi faktisk står ovenfor. Det er mer dialog og mindre krangel. Målet er ikke å vinne en diskusjon for enhver pris, men å skape mer forståelse. Å lytte mer enn å argumentere. Vi er ikke motstandere i en debatt, men lagspillere med samme mål: framtidsskogen. Vi må tåle at vi ikke har den nøyaktige fasiten på hvordan vi kommer dit, og samtidig være åpne for å lære av hverandre underveis.

Skogselskapet er en ideell organisasjon. Vi har vår rolle i skjæringspunktet mellom klima, miljø, næring og friluftsliv – og vi jobber kontinuerlig for god dialog og kunnskapsøkning.

I alle år har Skogselskapet løftet fram viktig­heten av skog og skogens mangesidige betydning. Dette omfatter den helheten som skogen representerer – gjennom et aktivt, godt drevet skogbruk, som arena for helse, rekreasjon og friluftsliv – og som fornybar ressurs og viktig del av løsningen på våre klimautfordringer.

Det er ingen av oss som står her i 2148, for å snakke om Skogselskapets 250-årsjubileum. Men barnebarna våre, og deres barn igjen, kan forhåpentligvis fortsatt snakke om skogen, og se at det ble gjort gode valg for framtiden.

Gratulerer til alle i den store Skogselskapsfamilien, som står på dag etter dag for å fremme det beste for framtidsskogen!

Trygve Enger, adm.dir
Det norske Skogselskap

Jubileet vil markeres med en faglig ekskursjon inn i Oslo kommunes skoger med kunnskapsrike innledere fra Nibio, Oslo kommuneskoger, Skogkurs og egne ansatte.  

I etterkant av den faglige seansen i skogen vil vi samles til en god middag på Quality Hotel Expo på Fornebu klokken 19.00.  

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet