Skogselskapets år i Buskerud og Telemark

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=’custom’ color=’#050c1e’ id=» custom_class=» av_uid=’av-kizubmah’ admin_preview_bg=»]

Året startet som de fleste andre år, med mange planlagte aktiviteter i kalenderen. De færreste aktivitetene kunne bli gjennomført som tenkt, men det ga Skogselskapet i Buskerud og Telemark og andre fylkeslag et handlingsrom til å tenke nytt og annerledes. Det blei et fint år i skogens tegn allikevel.

Åpning av bioenergianlegg

I februar kunne vi på skikkelig Skogselskaps måte åpne vårt nye og supermoderne flisfyringsanlegg på planteskolen i Hokksund. Snoren ble høytidelig brent over med gassbrenner ved ordfører, Ola Kvale (Øvre Eiker). Gass og olje skal fra dette tidspunktet bli erstattet med det grønne alternativet – fyring med flis.

Vi kombinerte åpningen med et åpent informasjonsmøte om bioenergi i landbruket.

Samarbeid med andre fylkeslag

I midten av mars ble skolene stengt og barn i det ganske land ble plutselig satt til å være elever i en heldigital skolehverda. Da så vi et voksende behov for å gi lærere og elever en skoglig handsrekning. I samarbeid med Skogselskapet i Oslo & Akershus og Skogselskapet i Østfold utviklet vi et eget undervisningsopplegg for «hjemmeskoleskogdager». Det ble så etterspurt at vi sendte det ut til mer enn 800 lærere fra Lindesnes i sør til Kirkenes i Nord. Med størst søkelys på Viken og Vestfold & Telemark fylke.

Lese mer?

Skoleskogdager

På tross av restriksjoner kunne vi gjennomføre en rekke skoleskogdager, nesten som planlagt. Flere dager og mindre grupper av elever, noe elever og lærere satte stor pris på. Ut ifra situasjonen vi opplevde gjennom det siste året har vi klart å gjennomføre skoleskogdager for nesten 1000 barn noe  vi sier oss svært godt fornøyd med. Tusen takk til fylkesmannen i Oslo og Viken, lokale skogbruksmyndigheter og Viken fylkeskommune for den finansielle støtten til gjennomføring.

Les mer?   

Skogfrøgårdene Hallen og Kilen

I samarbeid med Skogfrøverket har det blir det løpende både planlagt og gjennomført aktivitet om vedlikehold og drift av skogfrøgårdene Hallen og Kilen. Begge ligger i gamle Telemark. Vi jobber kontinuerlig etter de mest effektive løsningene for å utnytte arealene som er tilgjengelig for mest mulig hensiktsmessig sett i forhold til frøproduksjon. Slik det ser ut nå kan det sankes kongler i 2021 både på Hallen og Kilen.

Skal du avvirke ett granbestand med høy kvalitet i Vestfold/Telemark eller søndre Buskerud (0-600moh) ta gjerne kontakt med vår egen Vegar Hvamb (vegar@skogselskapet.no).

JOB:U

I juni/juli gjennomførte vi  JOB:U. Det var et prosjekt der vi tilbyr ungdom en sommerjobb i skogen. De 4 flinke ungdommene fikk grundig sikkerhets og faglig opplæring. Deretter jobbet de i de to påfølgende uker sammen med en arbeidsleder(Einar Andreas Skinstad)  ansatt av oss. Takk til Viken fylkeskommune og skogbrukssjef i Modum kommune for samarbeidet.

Rekruttering til landbruksfag

Skogselskapet i Buskerud og Telemark har som kjent over flere år vært prosjektleder for et regionalt rekrutteringsprosjekt i gamle Buskerud. Prosjektet ble i 2020 løftet til å fungere i hele Viken fylke. Da samtlige store møtepunktene for rekrutteringsarbeid ble stengt ned, så har mye av arbeidet her også blitt gjennomført digitalt. Alt fra elevintervjuer til produksjon av små filmsnutter.

Lese mer?

Årsmøte

Torsdag den 17.september ble det holdt årsmøte på planteskolen på Gvarv. I etterkant av sammenslåing av fylkeslagene til et fylkeslag, har nå Telemark Skogselskap blitt ryddig oppløst og verdier overført til det nye selskapet: Skogselskapet i Buskerud og Telemark.

Skogselskapene i Oslo og Viken

I 2020 har vi fortsatt det gode samarbeidet med de andre skogselskapene i Viken – Skogselskapet i Østfold og Skogselskapet i Oslo og Akershus. Vi deler viktige samarbeidspartnere i blant annet fylkeskommunen og hos fylkesmannen. Samarbeidet er positivt på flere områder, ikke minst det sosiale aspektet med flere kolleger.

Solen har snudd og dagene skal igjen bli lysere og lysere og plutselig er

 våren her og livet i skogen yrer. Som vi gleder oss – forhåpentligvis vil det igjen bli muligheter for at folk kan samles.

Støtt vårt arbeide for skogen – bli medlem!

[/av_textblock]

<- Tilbake

Andre nyheter fra Buskerud og Telemark