Skogselskapets initiativ til plantedugnad

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» aria_label=» av_uid=’av-9o4bx9′]
[av_image src=’https://skogselskapet.no/wp-content/uploads/2020/04/Planting_6_AK-1-1024×439-1-1024×430.jpg’ attachment=’6111′ attachment_size=’featured’ copyright=» caption=» styling=» align=’center’ font_size=» overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=» appearance=» lazy_loading=’disabled’ link=» target=» title_attr=» alt_attr=» id=» custom_class=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-kgh1vs89′ admin_preview_bg=»][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» aria_label=» av_uid=’av-73xsbx’]
[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» av_uid=’av-kgh21btl’ admin_preview_bg=»]

I vinter lå det om lag 30 millioner skogplanter på kjølelager hos planteskoler rundt i Norge og dette var ferskvare som måtte plantes ut før St.Hans. Skogselskapet registrerte tidlig i utviklingen av koronaviruset at ulike begrensninger og restriksjoner på bla. grensepasseringer kunne medføre en stor utfordring med tilgangen til sesongarbeidere for skogplanting.

[/av_textblock]

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» av_uid=’av-kgh25fum’ admin_preview_bg=»]
Tekst: Trygve Enger, adm. direktør Det norske Skogselskap.
[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_half first min_height=» vertical_alignment=» space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» aria_label=» av_uid=’av-6bthfh’]
[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» av_uid=’av-kgh242sb’ admin_preview_bg=»]
Hvorfor er dette så viktig?
Jo fordi det handler om store verdier og skog i vekst binder CO2 – og er svært viktig for miljøet. I tillegg sikrer dette fremtidige skogressurser. Saken tydeliggjør skogens kretsløp og samfunnsansvaret i disse tider.

Skogselskapet tok derfor initiativet til et opprop for en Nasjonal dugnad for planting i Norge. Dette ble fulgt opp med næringsorganisasjonene og i god dialog med det lokale skogbruket. Videre satte Landbruks- og matministeren fokus på saken i sammenheng med et tilsvarende behov knyttet til matproduksjon i landbruket. Alle parter fra myndigheter, skogbrukets organisasjoner til tilgjengelige skogplantere og skogeiere gikk sammen om en felles mobilisering.
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=» vertical_alignment=» space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» aria_label=» av_uid=’av-4gfuwd’]

[av_hr class=’default’ icon_select=’yes’ icon=’ue808′ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=» custom_icon_color=» av-desktop-hide=» av-medium-hide=» av-small-hide=» av-mini-hide=» id=» custom_class=» av_uid=»]

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» av_uid=’av-kgh23i34′ admin_preview_bg=»]

Skogplantene ble plantet ut i skogområdene der de var tiltenkt – til det beste for skogen, klimaet og verdiskapningen i samfunnet!

[/av_textblock]

[/av_one_half][av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» aria_label=» av_uid=’av-34iof1′]
[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» av_uid=’av-kgh1uvni’ admin_preview_bg=»]
Flere hundre meldte seg
Det har vært en betydelig respons og mange positive tilbakemeldinger på initiativet, både internt i sektoren og fra eksterne. Med bakgrunn i initiativet utviklet Skogselskapet derfor en egen nettløsning på skogopplysningen.no hvor interesserte, som ønsket å bidra som plantører, kunne registrere seg med kontaktdata etc. Etter kort tid var det flere hundrede personer som hadde registrert seg i løsningen. Fylkesskogselskapene tilbød i tillegg å bidra med ulike opplegg lokalt i dugnaden.

Basert på registreringene så ble det oversendt oppdaterte lister med navn og kontaktinformasjon til de aktørene i skogbruket lokalt som normalt administrerer arbeidet med planting. Disse aktørene overtok stafettpinnen for den praktiske gjennomføringen av plantingen. Signalene og evalueringen i etterkant viste at de hadde kontroll på situasjonen og fremskaffet tilstrekkelig kapasitet gjennom egne kanaler. Tilbakemeldingene fra skogbruket var meget positiv og de satt stor pris på engasjementet som ble utvist.

Vi greide det, sammen!
Gjennom vårt initiativ og opprop i media og på nett greide vi sammen å sette fokus på den utfordringen skogbruket stod overfor denne våren. Heldigvis har våre myndigheter etter påtrykk fra hele skognæringen omdisponert betydelige midler for å sikre at vårens planter kom i bakken. I tillegg ble det åpnet for innreise til landet for sesongarbeidere/arbeidskraft til landbruk og skogbruk fra EØS-området.

I forbindelse med arbeidet knyttet til planteoppropet valgte Skogselskapet å dreie innsatsen over på informasjon knyttet til skogens kretsløp og betydningen av at skogplantene blir plantet ut som forutsatt. Situasjonen ga en unik mulighet til å nå bredt ut og var ekstra viktig siden årets skoleskogplanting med bransjeprosjektet Tenk Tre måtte avlyses.

TAKK!
Skogselskapet benytter anledningen til å takke alle som meldte seg til innsats for å få vårens skogplanter i bakken! Den store interessen som dette medførte har langt overgått våre forventninger og det er veldig gledelig.

Sammen tar vi vare på skogen på beste måte!
[/av_textblock]
[/av_one_full]

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet