Skogsveiprosjektet i Sør-Trøndelag 2014-2018 – kort oppsummert

Skogselskapet i Trøndelag har hatt prosjektansvar for skogveiplanlegger og skogsveipådriver i gamle Sør-Trøndelag i 3 ½ år.

Målsettinga med prosjektet var en årlig veg-aktivitet på 30 km pr år, fordelt på 10 km nybygging og 20 km ombygging av gamle skogsbilveger. Arbeidet bestod i teknisk planlegging, pådriving, bistand i hovedplanarbeid i kommunene og generelt vegfag.

Resultater

  • 108 vegprosjekter.
  • 110 km ferdig planlagt vei fordelt på 51 km ny skogsbilvegvei, 53 km ombygging av skogsbilveg og 7 km traktorvei.
  • For 60% av de planlagte vei-meterne ble skogsveiarbeidet ferdig eller påbegynt innenfor prosjektperioden.

De planlagte vegene sokner til et skogareal på 105.000 dekar. Det utgjør ca. 1% av produktivt skogareal i Trøndelag.  Stående volum/kubikkmasse i Hkl. IV og V var på drøye 600.000 kbm, dvs ca. 200.000 kbm pr. planleggingsår.  Dette tilsvarer et grunnlag for hogst tilsvarende 20-30 % av dagens års-aktivitet i hele Trøndelag.

Vi er godt fornøyd med resultatet. Gode skogsveger er avgjørende for utnyttelse av skogressursen, og skogsveier handler ikke bare om skog og vei, men også om folk.

Det viktige arbeidet fortsetter i form av et større skogprosjekt for hele Trøndelag.

Arbeidet ble finansiert både gjennom offentlige midler og salg av tekniske tjenester.  Prosjektene ble støttet av Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag