Skoleskogdag med Kalnes videregående skole

Denne uken var VG1 FRISKT Naturbruk på skogdag i Rakkestad. Her fikk elevene være med å se på sluttavvirkning av gammel granskog sammen med skogsentreprenør Arve Holm Lilletorp og Skogselskapet.

Temaene var mange. Planlegging, gjennomføring, hensyn til friluftsliv og naturmangfold var sentrale emner som ble gjennomgått. I tillegg fikk elevene et godt innblikk i økonomien. Tømmerstokkene hadde forskjellige kjøpere og bruksområder, noen skulle bli til forskjellige materialer, noen skulle bli papir og noe skulle bli bioenergi.

Det ble snakket mye om jobbmuligheter i skogbruket. Skogen er en stor ressurs og betyr mye for mange. Tømmerverdien er viktig for skogeieren og for de som arbeider med hogst, foryngelse og skjøtsel. Likefullt er skogen viktig for alle mennesker som rekreasjonsarena og som produsent av frisk luft. Elevene fikk en god innføring i alle de forskjellige jobbene som finnes innenfor skog og utmark, slik som skogsarbeid, forvaltning, forskning osv.

Vi vil rette en stor takk til Arve Holm Lilletorp som tok seg tid til å stoppe maskinene i en travel hverdag og bruke tid på interessert ungdom.

#VelgSkog #VelgNaturbruk

<- Tilbake

Andre nyheter fra Østfold