Skoleskogdager i Njåskogen

Vi er midt inne i en hektisk sesong med skoleskogdager i Njåskogen ved Bryne. Før vi skriver mai vil ca. 550 grunnskoleelever fått oppleve en dag i skogen.

Der får de praktisk innføring i ungskogpleie, skogplanting og får øvd seg med både sag og øks. En natursti med oppgaver om skogbrannberedskap, biologisk mangfold, og skogens klimarolle står også på programmet.

Skoleskogdagene i Njåskogen er populære, noe årets påmelding tydelig viser. Elever og lærere viser det også gjennom entusiastisk deltakelse i aktivitetene som inngår i skogdagen.

Også for oss i Skogselskapet er dette også svært trivelige dager, det er inspirerende å se iveren elevene legger for dagen. Læreviljen er stor, og spørsmålene mange.

Skoleskogdagene gjennomfører vi i samarbeid med grunneier Jæren Skoglag, og Jærmuseet/Vitengarden. Medlemmer i Skogselskapet stiller som instruktører og veiledere på dugnadsbasis.

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til prosjektet.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland