Skoleskogdager i Njåskogen

16. april startet vi med vårens skoleskogdager i Njåskogen, og årets sesong avsluttes ikke før 9. mai. Det er elever fra 5. – 7. trinn fra Time og Klepp som deltar

Der får de praktisk innføring i ungskogpleie, skogplanting og får øvd seg med både sag og øks. En natursti med oppgaver om skogbrannberedskap, biologisk mangfold, og skogens klimarolle står også på programmet.

Skoleskogdagene er populære, noe både elever og lærere viser gjennom entusiastisk deltakelse i aktivitetene som inngår i skogdagen

Også for oss i Skogselskapet er dette svært trivelige dager, det er inspirerende å se iveren elevene legger for dagen. Læreviljen er stor, og spørsmålene mange.

Skoleskogdagene gjennomfører vi i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Jæren Sparebank, grunneier Jæren Skoglag, og Jærmuseet/Vitengarden. Medlemmer i Skogselskapet stiller som instruktører og veiledere på dugnadsbasis.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland