Skoleskogdager i Njåskogen

Skoleskogdager i Njåskogen – vårens vakreste eventyr! Skogselskapet i Rogaland og Jærmuseet inviterer hvert år elever fra 5. til 7. trinn i området rundt Bryne til skoleskogdager i Njåskogen. Denne våren var rundt 200 elever med på opplegget.

Njåskogen er en av Jæren skoglag sine eiendommer og et av de viktigste tur og friluftsområdene i regionen. Nytt fra i år er «Midgardsormen», en bro konstruert i tre som binder turområdene på begge sider av Frøilandsvannet sammen og gjør denne flotte skogen enda mer tilgjengelig.

Skoleskogdagene i april er blitt en tradisjon og et meget populært tiltak for skolene i området. Elevene får høre om om hvordan skogen i sin tid ble etablert, skogskjøtsel og dyreliv før praktiske oppgaver står på programmet. Klassene deles i to der den ene gruppa planter ny skog mens den andre får svingt øksa og produserer ved som senere blir donert til godt voksne vedfyringsentusiaster som ikke lenger klarer vedhogsten selv.

Elevene får en ny forståelse av Jærens skoghistorikk og nødvendigheten av aktiv skjøtsel. I tillegg tror vi at det gir en følelse av eierskap å kunne følge med på utviklingen av «sin egen» skog i årene som kommer. Bildet viser utviklingen av tidligere skoleklasser sin planteinnsats. Årets relativt lave deltakerantall skyldes at de aller fleste skoleklassene i sykkelavstand fra Njåskogen nå har vært med på dette opplegget, hvilket betyr at mer eller mindre hele årskull fra området kjenner og føler eierskap til Njåskogen.

Vi takker Jæren Skoglag og Jærmuseet for godt samarbeid!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland