Skoleskogdager i Oslo for 20. gang! 

Onsdag 29. og torsdag 30. august ble det arrangert skoleskogdager for 5. klasse ved Sognsvann i Oslo for 20. gang! Arrangementet var like populært som alltid og ble selvfølgelig gjennomført i flott vær som vanlig. Ok, vi må medgi at det har regnet en dag eller tre i løpet av 20 år… Men det er solskinnsdagene som huskes.

Tekst: Tore Molteberg Foto: Trygve Enger

Årets skoleskogdager hadde 2400 påmeldte elever fra 110 klasser fulgt av ca 200 lærere og assistenter. Som vanlig skulle alle elevene gjennom en løype i skogen med poster der ulike aktører fortalte om emner som understreker skogens mangesidige betydning. Nytt av året var en post der elevene etter å ha svart på 5 spørsmål ble utnevnt til skogens brannvoktere. De andre postene tok for seg emner som praktisk skogsarbeid, tømmertransport med hest, dyreliv i og ved ferskvann, bruk av tre og biologisk mangfold. Postene i løypa ble betjent av folk fra Bymiljøetaten i Oslo, Norsk Skogmuseum, Skogkurs og Skogselskapet.

På grøntområdene ved vannet kunne elevene fritt få delta i ulike aktiviteter som saging med buesag, balansering, spikking og bygging av plankehytte. Det var nok først og fremst kø for å få spikke eller snekre. På disse to aktivitetene er det et begrenset antall elever som kan delta på en gang, først og fremst for å ivareta elevenes sikkerhet. Heldigvis var det generelle forbudet mot grilling gjennom tørkesommeren opphevet, slik at vi hadde varme bålpanner for pølsegrilling gjennom hele dagene. Vi hadde bistand fra Skogselskapet i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus, samt elever fra Natur vgs i Oslo for å holde disse aktivitetene i gang. Sjef nok en gang for spikkeaktiviteten var Turi Gulbrandsen, myndig og snill på en gang!

Etter 20 tilsvarende arrangementer kan det være på sin plass med et tilbakeblikk: Hvis vi regner med 2000 elever pr arrangement har vi siden 1998 hatt besøk av 40.000 elever på skogdag ved Sognsvann. Vi tror mange av disse sitter igjen med gode minner og gode opplevelser etter en dag i skogen.

På tross av bruk av hammer og sag, spikkekniver og åpne varme, har vi vært forskånet for uhell av betydning. Litt plaster har medgått, men det er i det store og hele ubetydelig.

Samarbeidet med Bymiljøetaten i Oslo og de andre aktørene som er involvert har vært av stor betydning for å kunne gjennomføre skoleskogdagene i så mange år. Gir vi oss nå? Tror ikke det…

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet