Skoleskogdager Rogaland

Siste opplegg vi hadde foregikk i Njåskogen. Takk for godt samarbeid til våre partnere der!

Skogselskapet i Rogaland har i samarbeid med Jærmusèet gjennomført skoguke i Njåskogen. Her fikk 6. og 7.  klassinger være med å plante skog, måle høyde og alder på trær og en innføring i vedkløyving. Ivrige skolebarn fikk lære om fotosyntesen og skogens viktige bidrag mot klimaforandringene.  Uka ble avsluttet med skogdag på søndagen der det kom rundt 700 besøkende.

Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med blandt annet Jærmuséet gjennomførte en vellykket uke som toppet seg på skogdagen søndagen med rundt 700 besøkende. De besøkende kunne se Norgesmesteren i karving i aksjon. Oliver Vogt skar ut to skogsdyr  med motorsag. Et ble stående i Njåskogen, det andre dyret fikk en heldig vinner av sporløypa med seg hjem. Andre aktiviteter var å lage seljefløyte, hyttebygging, stell og sikkerhet med motorsag, spikking av tvore, presisjonsfelling av trær og en innføring i hvordan man unngår å bli lurt når man kjøper ved.

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til prosjektet.

Andre nyheter fra Skogselskapet