Søndag er det Verdens skogdag!

På søndag er det FNs internasjonale skogdag  – Verdens skogdag.  Siden 21. mars 2013 har dagen blitt markert over hele verden for å øke bevisstheten om den helt avgjørende betydningen skogen har for alt liv på jorden.

Skogselskapet markerer dagen over hele landet. I Stavanger møter du oss om du legger søndagsturen til Sørmarka.

Dagen er øremerket for å sette søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, og ikke minst alle menneskene som lever i og av skogen.

Skog er kilde til verdiskaping og velferd i store deler av verden, er en grunnleggende forutsetning for det globale miljøet og gir store positive bidrag i klima-arbeidet.

Helt siden FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 har det vært et felles internasjonalt mål å styrke politisk forpliktelse og handling for en bærekraftig forvaltning av verdens skoger.

Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. I tillegg er 1,6 milliarder mennesker avhengig av skogen for sitt levebrød. Avskoging gjør at en million dyre- og plantearter er truet.

Det er altså all grunn til å markere dagen. Derfor oppfordrer vi alle til å legge akkurat denne søndagsturen til skogen, og reflektere over hvor viktig, ja livsviktig, den er. For det er faktisk sånn at uten skogen kan intet leve.

Skogselskapet i Rogaland ønsker alle en god tur i skogen på søndag!

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland