Spikking – en ny TreomTre konkurranse

Over 220 skoler har i løpet av de siste årene deltatt i deltatt konkurransene TreomTre. Først ble konkurransen «TreomTre – Hva betyr skogen for meg» arrangert og deretter fulgt opp med «TreomTre Plankehytte». Fra og med skoleåret 2018-19 inviterer Skogselskapet og Sparebankstiftelsen grunnskoler til å delta i konkurransen ”Treomtre
Spikking”. Det er i første omgang skoler i fylkene Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Oslo og Akershus som får være med denne gang.
 

01

TreomTre Spikking er en aktivitet og konkurranse hvor elevene skal lære å spikke og gjennom bilder og en tekst fortelle hva de har gjort. Hovedmålet er å motivere barn og unge til å lære om materialet tre, spikking samt til å forstå treets egenskaper. TreomTre Spikking gjennomføres etter følgende modell:

1. Lær å spikke. Spikk din egen trefigur, ta bilde og bli med i konkurransen

2. Hver klasse eller skole tar bilder og skriver en tekst om hva de har lært og hva de har laget.

3. Send bidragene på mail til Skogselskapet og konkurrer om flotte premier til skolene.

Alle som deltar og får opplæring i spikking vil motta spikke-sertifikat.

Skogselskapet har 120 års erfaring og tradisjon på å spre kunnskap og grunnleggende forståelse for skogens mangesidige betydning gjennom å arrangere skoleskogdager. Skogselskapet arrangerer årlig skoleskogdager for 10-12 000 elever og  gjennom dette har Skogselskapet utarbeidet enkle, lavterskel aktivteter for læring og undervisningsopplegg.

Undervisningsopplegg, tips til gjennomføring, konkurranseregler og nyheter om konkurransen er å finne www.treomtre.no  . I tillegg vil Skogselskapets ansatte landet rundt selvsagt også være behjelpelige med svar på spørsmål om konkurransen og eventuelt med gjennomføring av skoleskogdag.

De første 30 skolene som melder seg på får gratis spikke-emner og maling, lån av klassesett med spikkekniver og en dags spikkekurs av en representant fra Skogselskapet.

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet