Startpakke til nye skogeiere i Akershus, Buskerud og Østfold

Kunnskap, nettverk og inspirasjon: Gjennom et pilotprosjekt i Oslo og det tidligere Viken-området, vil Skogselskapet bidra med en startpakke til alle nye skogeiere.

Hvert år skifter rundt 1000 skogeiendommer i Viken-regionen eiere. De fleste nye skogeierne har aldri før hatt ansvaret for å forvalte en skogeiendom, eller formell kompetanse innenfor skogbruk. For mange er også lønn fra annet arbeid viktigere enn økonomien i skogbruket. Hva slags forhold de nye skogeierne har til skogen sin, og hvordan de forvalter den, vil være premissgivende for hvordan skogbruket vil se ut fremover.

Gjennom media blir vi stadig gjort oppmerksomme på hvor stor betydning skogen har for både biologisk mangfold, klima, friluftsliv og ikke minst som kilde til viktig fornybart råstoff. Det er store forskjeller i skogeieres bakgrunn og kompetanse. Noen har overtatt en stor skogeiendom, mens de fleste andre har overtatt mindre eiendommer. Uansett er det viktig med økt kunnskap og bevissthet hos skogeierne, for at de skal ta gode valg for skogen, nå og i framtiden.

Skogselskapene i Østfold, Akershus og Buskerud vil bidra til at de nye skogeierne har gode forutsetninger for å forvalte sin egen skogeiendom, og har derfor etablert et prosjekt hvor målgruppen nettopp er det årlige tilfanget av nye skogeiere. Målet er flere aktive skogeiere, med høyere kompetanse og økt investeringsvilje i skogkultur.

Statsforvalteren i Oslo og Viken støtter prosjektet med fylkesinntrukne rentemidler, og vi har sikret forankring hos både næringsorganisasjonene og flere kommuner. 2024 blir et slags pilot-år, med gjennomføring av forprosjekt i noen utvalgte kommuner i Østfold, Akershus og Buskerud. Erfaringene vil forhåpentligvis danne grunnlag for et hovedprosjekt i hele regionen.

Gjennom prosjektet skal vi invitere nye skogeiere til en lokal befaring i skogen, sammen andre skogeiere med forholdsvis like forutsetninger. De skal få en grunnleggende innføring i skogbruk og hvem-som-gjør-hva innenfor sektoren, men det viktigste blir trolig å skape en arena for spørsmål og god dialog – og nettverksbygging.

I etterkant av skogkvelden skal prosjektet følge opp de nye skogeierne med ytterligere motivasjon og informasjon om hvilke muligheter de har til videre kompetansebygging. Ved å ta tak i de nye skogeierne vil vi forhåpentligvis skape et varig engasjement for skogen.

Les mer på prosjektets nettsider: www.nyskogeier.no

<- Tilbake

Andre nyheter fra Buskerud og Telemark