Statsråd Jon Georg Dale besøkte planteskolen på Kvatninga

I forbindelse med åpning av ny tømmerkai i Namsos tirsdag 23.januar satte statsråden av en hel dag i Namsos sammen med representanter fra skognæringa i Trøndelag. Kiskaia i Namsos ligger sentralt til og er et viktig knutepunkt for skogressursen i regionen. Dette var en merkedag for hele skognæringa.

Siste delen av besøket ble lagt til planteskolen på Kvatninga. Noe vi satte veldig stor pris på.

Fokus på skogplanting

Skogplanting ble trukket frem av statsråden som satsingsområde for å nå viktige klimamål, men også med tanke på skogen som fremtidsnæring. Hvis det ikke plantes, så reduseres ressursgrunnlaget for hele næringa, poengterte Dale. Økt avvirking og økt planting henger sammen, og vi må kunne tenke to tanker samtidig for å nå målene som er satt.

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) oppfordret også i sitt innlegg til økt fokus på skogplanting.

Viktig og fremtidsrettet satsing på Kvatninga

Sentralt i Skogselskapets historie og virksomhet er produksjon av skogplanter. Til sammen har det vært 25 anlegg i Skogselskapets eie siden 1899. Det er produsert over 700 millioner skogplanter til skogbruket i Trøndelag.

I dag er det to anlegg i drift. I løpet av 2019 legges produksjonen ved anlegget på Melhus ned, og vi satser alle kort på Kvatninga.  Dette gjør oss til en konkurransedyktig aktør og bidrar til at vi skal kunne levere livskraftige skogplanter til skogeiere i Midt Norge også i fremtiden.

En skoginteressert statsråd fikk omvisning i nytt produksjonslokale og i veksthuset som skal huse det nye Foredlingssenteret til Skogfrøverket. Selv om den nye sålinja og prikleroboten ikke er operativ på denne tiden av året, var de imponert over det de fikk se.

Store Investeringer

30.millioner kroner er investert i nybygg og nytt utstyr som skal effektivisere og forbedre planteproduksjonen. Foredlingssenteret har en prislapp på vel 1,3 mill. kroner og er finansiert av staten. Oppdraget Skogfrøverket har fått er å forsterke innsatsen innen skogplanteforedling og etablering av frøplantasjer. Foredlingssenteret og bruk av drivhus vil effektivisere skogplanteforedlingen ved oftere blomstring og frøsetting på avlsmaterialet.

Med disse store investeringene går trøndersk skogplanteproduksjon inn i ei ny tid.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag