Stor interesse for fagdag i Sandnes

25 skogeiere deltok lørdag 30. september på fagdag på Sviland i Sandnes. Formiddagen tilbrakte de på skolebenken i på Tveit bygdehus i Søredalen, mens ettermiddagen var satt av til praktisk undervisning i Svilandskogen.

Av: Kjell Terje Skrunes, Skogselskapet i Rogaland

Fagdagen er den andre av totalt seks fagdager som vi kommer til å gjennomføre i løpet av prosjektet «Aktive skogeiere». Første fagdag ble holdt i Ryfylke i vår, og etter helgens arrangement er det Dalane og Haugalandet som står for tur.

Vi samarbeider med landbruksavdelingen i vertskommunene på disse arrangementene, og Sandnes kommune, ved Robijne Verstegen, bidro vesentlig til at fagdagen ble vellykket på alle måter.

Det gjorde også Per Helle fra Skogkurs som er fagansvarlig for disse arrangementene.

I teoridelen får deltakerne høyre om hvor viktighet ungskogpleie er for å sikre optimal tilvekst, og dermed maksimal verdi på det tilplanta arealet. Det blir også fokusert på skogens vekstsyklus fram til hogstmoden skog.

– For tidlig hogst er dessverre ikke uvanlig, derfor er det viktig å lære skogeierne hva som kjennetegner hogstmoden skog, og ikke minst vise det betydelige inntektstapet man går på dersom skogen blir hogd før tida, sier Helle.

Derfor er metoder for målinger av høyde, aldersberegning, utregninger av bonitet og volum per mål viktige tema på disse fagdagene.

I undervisningen blir det også lagt stor vekt på bruk av skogfondsordningen. Med rett bruk av skogfond kan økonomien i skogen bli vesentlig betre.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland