Tag Archive for: fagseminar

Velkommen til Årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag

Den 22. juni avholdes årsmøte på Kvatninga i Overhalla.

Årsmøte åpner kl. 10.00 av styreleder Ståle Solem og Overhallas ordfører Hege Saugen.

Årsmelding 2022 finner du her: Årsmelding 2022 Skogselskapet i Trøndelag_endelig

I etterkant av årsmøte arrangerer vi et åpent fagseminar med følgende innlegg:

  • Ask og askeskuddsjuke, genetisk variasjon og muligheter for utvikling av motstandsdyktig plantemateriale v/ Mari Mette Tollefsrud, Forsker NIBO.
  • Råte i granskog i Midt-Norge: omfang og bekjempelse v/ Ari Hietala, Seniorforsker NIBIO.
  • Snutebilleutfordringer og snutebillebehandling v/ Erlend Grande SPMN

Dagen avsluttes på Kråkholten (3. min med bil) hvor vi skal se på etablering av Ask-forsøk og Skogfrøverkets klonarkiv.

Påmelding innen 16. juni

til rannveig@trondelagenskogselskap.no eller pr. telefon til 47 64 03 66.

Velkommen!