Studerer du skog eller jobber med forskning som kan få betydning for skognæringen, og i tillegg hører hjemme i Asker eller Bærum, da kan du søke legatet om stipend. Søknad sendes til Skogselskapet i Oslo og Akershus, på e-post: hm@skogselskapet.no, innen 20.04.2024.