Skogselskapet i Oslo og Akershus tilbyr gratis skoleskogdag for 6. klasse Vi ønsker å skape begeistring og nysgjerrighet for natur og skogbruk, og i tillegg oppmuntre til bruk av nærmiljøet til uteskole og friluftsliv. Hvor og når dette tilbudet er i hovedsak til skoler i Akershus-området vi sender invitasjon med påmeldingsskjema til skolene rundt skolestart […]